دانلود کتاب طراحی پروژه های خلاقانه الکترونیکی با آردوینو

نام کتاب : Arduino Electronics Blueprintsمولف : Don Wilcherناشر : PACKTویرایش : 2015تعداد صفحات : 252فرمت : PDFلینک دانلود : برای دیدن لینک ها باید وارد شوید. اگر ثبت نام نکردید همین حالا ثبت نام کنید.

دانلود کتاب پروژه های عملی با سخت افزار متن باز آردوینو

نام کتاب : Practical Arduino Cool Projects for Open Source Hardwareمولفان :Jonathan Oxer Hugh Blemingsناشر : Apressویرایش : 2009تعداد صفحات : 445فرمت : PDFلینک دانلود : برای دیدن لینک ها باید وارد شوید. اگر ثبت نام نکردید همین حالا ثبت نام کنید.

دانلود کتاب گام های بعدی برنامه ریزی آردوینو

نام کتاب : Programming Arduino Next Stepsمولف : Simon Monkناشر : Mc-Graw Hillسال انتشار : 2014تعداد صفحات : 212لینک دانلود : برای دیدن لینک ها باید وارد شوید. اگر ثبت نام نکردید همین حالا ثبت نام کنید.

دانلود کتاب ساخت ربات کنترل شونده از راه دور با آردوینو

نام کتاب : Make an Arduino-Controlled Robotمولف : Michael Margolisناشر : O'REILLYسال انتشار : 2013تعداد صفحات : 256لینک دانلود : برای دیدن لینک ها باید وارد شوید. اگر ثبت نام نکردید همین حالا ثبت نام کنید.

دانلود کتاب ساخت 6 پروژه ربات و گجت با آردوینو

نام کتاب : Make: Arduino Bots And Gadgetsمولفان : Tero Karvinen , Kimmo Karvinenناشر : O'REILLYسال انتشار : 2011تعداد صفحات : 297لینک دانلود : برای دیدن لینک ها باید وارد شوید. اگر ثبت نام نکردید همین حالا ثبت نام کنید.

دانلود کتاب ماجرای بوجود آمدن آردوینو و آموزش آن

نام کتاب : Arduino Adventures Escape from Gemini Stationمولف : James Floyd Kelly , Harold Timmisناشر : Apressسال انتشار : 2013تعداد صفحات : 313لینک دانلود : برای دیدن لینک ها باید وارد شوید. اگر ثبت نام نکردید همین حالا ثبت نام کنید.

دانلود کتاب پروژه ربات کنترل شونده ذهنی با آردوینو

نام کتاب : Make a Mind-Controlled Arduino Robotمولفان : Tero Karvinen و Kimmo Karvinenناشر : O'REILLYسال انتشار : 2012تعداد صفحات : 96لینک دانلود : برای دیدن لینک ها باید وارد شوید. اگر ثبت نام نکردید همین حالا ثبت نام کنید.

دانلود کتاب پروژه های جمع آوری دیتا در آردوینو

نام کتاب : Atmospheric Monitoring with Arduinoمولفان : Patrick Di Justo و Emily Gertzناشر : O'REILLYسال انتشار : 2013تعداد صفحات : 89لینک دانلود : برای دیدن لینک ها باید وارد شوید. اگر ثبت نام نکردید همین حالا ثبت نام کنید.