کتاب های Machine Learning

دانلود کتاب یادگیری ماشین ( Machine Learning ) برای توسعه دهندگان و فنی کاران

نام کتاب : Machine Learning : Hands-On for Developers and Technical Professionalsمولف : Jason Bellناشر : WILEYویرایش : 2015تعداد صفحات : 406فرمت : PDFلینک دانلود : برای دیدن لینک ها باید وارد شوید. اگر ثبت نام نکردید همین حالا ثبت نام کنید.

دانلود کتاب یادگیری ماشین ( Machine Learning ) برای احمق ها

نام کتاب : Machine Learning For Dummiesمولفان :John Paul MuellerLuca Massaronناشر : John Wiley & Sonsویرایش : 2016تعداد صفحات : 435فرمت : PDFلینک دانلود : برای دیدن لینک ها باید وارد شوید. اگر ثبت نام نکردید همین حالا ثبت نام کنید.

دانلود کتاب فارسی یادگیری ماشین Mitchell ترجمه محمد نخبه زعیم

نام کتاب : یادگیری ماشین ( Machine Learning )مولف : Tom M. Mitchellمترجم : محمد نخبه زعیمناشر : McGraw Hillویرایش : 1997تعداد صفحات : 378فرمت : PDFلینک دانلود : برای دیدن لینک ها باید وارد شوید. اگر ثبت نام نکردید همین حالا ثبت نام کنید.