کتاب های Machine Learning

دانلود کتاب فارسی یادگیری ماشین Mitchell ترجمه محمد نخبه زعیم

نام کتاب : یادگیری ماشین ( Machine Learning )مولف : Tom M. Mitchellمترجم : محمد نخبه زعیمناشر : McGraw Hillویرایش : 1997تعداد صفحات : 378فرمت : PDFلینک دانلود : Machine_Learning_Tom_M._Mitchell_ElectroVolt.ir