کتاب های Machine Learning

دانلود کتاب یادگیری ماشین ( Machine Learning ) برای توسعه دهندگان و فنی کاران

نام کتاب : Machine Learning : Hands-On for Developers and Technical Professionals مولف : Jason Bell ناشر : WILEY ویرایش : 2015 تعداد صفحات : 406 فرمت : PDF لینک دانلود : Machine-Learning-Wiley-ElectroVolt.ir

دانلود کتاب فارسی یادگیری ماشین Mitchell ترجمه محمد نخبه زعیم

نام کتاب : یادگیری ماشین ( Machine Learning ) مولف : Tom M. Mitchell مترجم : محمد نخبه زعیم ناشر : McGraw Hill ویرایش : 1997 تعداد صفحات : 378 فرمت : PDF لینک دانلود : Machine_Learning_Tom_M._Mitchell_ElectroVolt.ir