برچسب- servo magazine

دانلود مجله رباتیک Servo – شماره 6/2018 ( July/August )

نام مجله :  Servo Magazine نوع مجله : ماهنامه شماره : 3/2018 ( March ) قیمت : 6 دلار تعداد صفحات : 68 صفحه حجم : 10 مگابایت فرمت : PDF برخی از سرفصل های این مجموعه : جدیدترین ها در حوزه مکانیک و الکترونیک ربات های مولتی روتور ، انسان نما و ... ساخت رادار التراسونیک و ... برای...

دانلود مجله رباتیک Servo – شماره 3/2018 ( March )

نام مجله :  Servo Magazine نوع مجله : ماهنامه شماره : 3/2018 ( March ) قیمت : 6 دلار تعداد صفحات : 68 صفحه حجم : 10 مگابایت فرمت : PDF برخی از سرفصل های این مجموعه : جدیدترین ها در حوزه مکانیک و الکترونیک ربات های مولتی روتور ، انسان نما و ... ساخت مدار کنترلر فن...

دانلود مجله رباتیک Servo – شماره 2/2018 ( February )

نام مجله :  Servo Magazine نوع مجله : ماهنامه شماره : 2/2018 ( February ) قیمت : 6 دلار تعداد صفحات : 68 صفحه حجم : 10 مگابایت فرمت : PDF برخی از سرفصل های این مجموعه : جدیدترین ها در حوزه مکانیک و الکترونیک ربات های مولتی روتور ، انسان نما و ... رادار التراسونیک بسازید آشنایی با...

دانلود مجله رباتیک Servo – شماره 1/2018 ( January )

نام مجله :  Servo Magazine نوع مجله : ماهنامه شماره : 1/2018 ( January ) قیمت : 6 دلار تعداد صفحات : 68 صفحه حجم : 10 مگابایت فرمت : PDF برخی از سرفصل های این مجموعه : جدیدترین ها در حوزه مکانیک و الکترونیک ربات های مولتی روتور ، انسان نما و ... تحویل مرسوله با کوادکوپتر ربات...

دانلود مجموعه مجله رباتیک Servo – سال 2017

نام مجله :  Servo Magazine نوع مجله : ماهنامه شماره : 2017 ( All ) قیمت : 6 دلار تعداد صفحات : 68 صفحه حجم : 10 مگابایت فرمت : PDF برخی از سرفصل های این مجموعه : جدیدترین ها در حوزه مکانیک و الکترونیک ربات های مولتی روتور ، انسان نما و ... تعمیر کوادکوپتر ساخت رادیو کنترل...