تگ - relay

دانلود کتابخانه آلتیوم رله Relay

نام قطعه HJR-78F-12VDC-S-Z شرکت سازنده TIANBO محتویات Schematic + Footprint + 3D لینک دانلود Relay_Small.IntLib   >>> همچنین مجموعه حرفه ای تری از کتابخانه های آلتیوم را که شامل Shematic + FootPrint + 3D مجموعه ای از 290 قطعه الکترونیکی پرکاربرد می باشد ، در لینک زیر قرار دارد :   کامل ترین مجموعه کتابخانه های حرفه ای نرم افزار آلتیوم