تگ - اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی تا 20 سال آینده باعث بیکار شدن 15 میلیون نفر خواهد شد

آمارگیری های به دست آمده ، روند رو به رشد بیکاری توسط اتوماسیون صنعتی را تا 15 میلیون نفر گزارش می دهد به گفته این گزارش بیش از 2 میلیون عنوان شغل خرده فروشی و بیش از 600 هزار شغل صنعتی تا سال 2020 از بین خواهد رفت. صاحبان صنایع اتوماسیون...