دانلود کتاب اینترنت اشیاء ، فعال کردن فن آوری ها، بستر های نرم افزاری و موارد استفاده

نام کتاب : The Internet of Things : Enabling Technologies, Platforms, and Use Cases مولف : Pethuru Raj Anupama C. Raman ناشر : CRC Press ویرایش : 2017 تعداد صفحات : 393 فرمت : PDF لینک دانلود : The-Internet-of-Things-ElectroVolt.ir

دانلود کتاب سنسورهای شناختی و اینترنت اشیاء ، معماری، استقرار و تحویل داده

نام کتاب : Cognitive Sensors and IoT Architecture, Deployment,and Data Delivery مولف : Fadi Al-Turjman ناشر : CRC Press ویرایش : 2017 تعداد صفحات : 281 فرمت : PDF لینک دانلود : Cognitive-Sensors-And-IoT-ElectroVolt.ir

دانلود کتاب اینترنت اشیاء سلولی ، فناوری ها ، استاندارد ها و کارایی ها

نام کتاب : Cellular Internet of Things : Technologies, Standards, and Performance مولفان : Olof Liberg Ma° rten Sundberg Y.-P. Eric Wang Johan Bergman Joachim Sachs ناشر : Elsevier ویرایش : 2018 تعداد صفحات : 390 فرمت : PDF لینک دانلود : Cellular-IoT-ElectroVolt.ir

دانلود کتاب اینترنت اشیاء ، چالش ها ، پیشرفت ها و کاربردهای آن

نام کتاب : Internet of Things : Challenges, Advances, and Applications مولفان : Qusay F. Hassan Atta ur Rehman Khan Sajjad A. Madani ناشر : CRC Press ویرایش : 2018 تعداد صفحات : 437 فرمت : PDF لینک دانلود : Internet-of-Things-Challenges-Advances-and-Applications-ElectroVolt.ir