کتاب های دروس پایه

دانلود ویرایش دهم کتاب فیزیک هالیدی halliday + حل المسائل

نام کتاب : Fundamentals of Physicsمولفان : Haliday , Resnick , Walkerویرایش : ۱۰th Editionتعداد صفحات : ۱۴۵۰فرمت :pdfپسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب فوق با حجم ۲۹ مگابایت دانلود حل المسائل با حجم ۲۴ مگابایت

دانلود ویرایش دوازدهم کتاب ریاضیات توماس Thomas + حل المسائل

نام کتاب : Thomas's Calculusمولفان : WEIR - HASS - GIORDANOویرایش : ۱۲th Editionناشر : Adisson-Wesleyتعداد صفحات : ۱۱۷۹فرمت : pdfپسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب فوق با حجم ۱۷ مگابایت دانلود حل المسائل با حجم ۳۲ مگابایت

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل سیمونز Simmons + فارسی

نام کتاب :  Differential Equationsمولف : George F.Simmonsناشر : McGraw-Hillویرایش : ۱۹۷۲تعداد صفحات : ۴۷۸فرمت : pdfلینک دانلود نسخه انگلیسی کتاب فوق با حجم ۳۱ مگابایتدانلود نسخه فارسی کتاب دیفرانسیل سیمونز با حجم ۱۳ مگابایت

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل بویس دیپریما + فارسی

نام کتاب : Elementary Differential Equations And Boundary Value Problems مولفان : Richard C. Diprima Wiliam E. Boys ناشر : John Wiley & Sons چاپ :  ۸th Edition تعداد صفحات : ۸۰۶ فرمت : pdfبه همراه پاسخ مسائل دانلود کتاب انگلیسی ویرایش هشتم با حجم ۸ مگابایت دانلود کتاب فارسی ترجمه شده با حجم ۹ مگابایت

دانلود کتاب آمار و احتمالات کاربردی مونتگومری + حل المسائل

نام کتاب :   Applied Statistics and Probability for Engineersنویسندگان:Douglas C. MontgomeryGeorge C. Rungerویرایش : Third Editionتعداد صفحات : ۸۲۲ناشر : John Wiley & Sonsفرمت : pdfپسورد : electrovolt.irلینک دانلود کتاب + حل المسائل با حجم ۸ مگابایت

دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته گرینبرگ Greenberg

نام کتاب : Advanced Engineering Mathematicsمولف :   Michael D. Greenbergتعداد صفحات : ۱۳۴۸تعداد فصول : ۲۴ویرایش : Second Editionفرمت : pdfحجم : ۶۳ مگابایتپسورد : electrovolt.irلینک دانلود کتاب فوق با حجم ۶۳ مگابایت

دانلود ویرایش دهم کتاب ریاضی مهندسی اروین کریزیگ

نام کتاب : Advanced Engineering Mathematicsمولف : Erwin Kreyszigناشر : John Wiley & Sonsویرایش : ۱۰th Editionسال انتشار : ۲۰۱۱تعداد صفحات : ۱۱۲۸فرمت : pdfحجم : ۱۳ مگابایتپسورد : electrovolt.irلینک دانلود کتاب فوق با حجم ۱۳ مگابایت

دانلود کتاب زبان برنامه نویسی C تالیف جعفرنژاد قمی + حل المسائل

نام کتاب :  زبان برنامه نویسی C مولف : عین الله جعفرنژاد قمیویرایش : ۱۳۸۱تعداد صفحات : ۶۶۳فرمت : pdfحجم : ۱۹ مگابایتپسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب فوق + حل المسائل

دانلود کتاب برنامه نویسی پیشرفته C

زبان برنامه نویسی C یکی از زبان های پایه به حساب می آید و در اکثر دانشگاه های کشور تدریس می شود به طوری که با یادگیری این زبان ، زبان های برنامه نویسی دیگر را راحت تر فرا خواهید گرفت . کتاب زیر مخصوص رشته کامپیوتر و برق...