معماری کامپیوتر

دانلود ویرایش پنجم طراحی و معماری کامپیوتر پترسون و هنسی

نام کتاب :Computer Organization And Design : The Hardware/Software Interfaceمولفان :David A. PattersonJohn L. Hennessyناشر : Morgan Kufmannویرایش : Fifth Editionتعداد صفحات : ۷۹۳فرمت : pdfحجم : ۳۶ مگابایتپسورد : electrovolt.ir لینک دانلود

دانلود کتاب طراحی و معماری کامپیوتر پترسون و هنسی + فارسی

نام کتاب : Computer Organization And Designمولفان :John L. HennessyDavid A. Pattersonناشر : Morgan Kufmannویرایش : Fourth Editionتعداد صفحات : ۹۱۹فرمت : pdfحجم : ۱۶ مگابایتپسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب انگلیسی + فارسی

دانلود کتاب معماری کامپیوتر پترسون و هنسی + حل المسائل

نام کتاب : Computer Architecture A Quantitative Approachمولفان :John L. HennessyDavid A. Pattersonناشر : Morgan Kufmannویرایش : Fourth Editionتعداد صفحات : ۷۰۵فرمت : pdfحجم : ۴ مگابایتپسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب + حل المسائل

دانلود کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو ویرایش سوم + حل المسائل + انگلیسی

نام کتاب : معماری کامپیوتر ترجمه : دکتر قدرت سپیدنام مولف : M. Morris Mano تعداد صفحات : ۵۲۰ سایز : ۲۱ مگابایت فرمت : pdf  لینک دانلود کتاب فوق با حجم 20 مگابایت  دانلود حل المسائل کتاب فوق با حجم 3 مگابایتدانلود ویرایش سوم از کتاب انگلیسی با حجم 12 مگابایت