کتاب های دروس اصلی

دانلود کتاب هنر الکترونیک The Art Of Electronic هرویتز و هیل

نام کتاب : The Art Of Electronics مولفان : Paul Horowitz & Winfield Hill ناشر : Cambridge University ویرایش : Second Edition تعداد صفحات : ۱۰۴۱ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود با حجم ۲۲ مگابایت 8+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود ویرایش پنجم کتاب سیستم های مخابراتی دیجیتال هایکین Haykin

نام کتاب : Digital Communication Systems مولف : Simon Haykin ناشر : John Wiley & Sons ویرایش : Fifth Edition تعداد صفحات : ۸۰۲ فرمت : pdf حجم : ۸ مگابایت پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود 3+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب مبانی قطعات و مدارهای الکتریکی میلمن و هالکیس

نام کتاب : Electronic Devices And Circuits مولفان : Millman & Halkias ویرایش : International Student ناشر : McGraw-Hill تعداد صفحات : ۳۸۶ فرمت : pdf حجم کتاب : ۱۱۰ مگابایت پسورد : eletrovolt.ir لینک های دانلود : بخش اول | بخش دوم | بخش سوم 7+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب و حل مسائل بررسی سیستم های قدرت استیونسون و گرینجر

نام کتاب : Power System Analysis مولفان : John J. Grainger William D. Stevenson ویرایش : ۱۹۹۴ ناشر : McGraw-Hill تعداد صفحات : ۸۱۴ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود مستقیم نسخه انگلیسی کتاب با حجم ۳۶ مگابایت لینک دانلود مستقیم حل المسائل کتاب با حجم ۹ مگابایت لینک دانلود مستقیم نسخه فارسی کتاب با حجم ۹ مگابایت   6+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ جونز و مارتین

نام کتاب : Analog Integrated Circuit Design مولفان : David A. Johns Ken Martin ناشر : John Wiley & Sons ویرایش : First Edition تعداد صفحات : ۷۱۳ فرمت : pdf حجم : ۲۲ مگابایت پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب لینک دانلود حل المسائل کتاب 3+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب الکترونیک ۳ دکتر نشاطی

نام کتاب : الکترونیک ۳ مولف : دکتر محمد حسن نشاطی ناشر : انتشارات نص چاپ :  ۱۳۸۵تعداد صفحات : ۴۴۴فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir دانلود کتاب فوق با حجم ۴۱ مگابایت14+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب سیستمهای مخابراتی آنالوگ و دیجیتال Lathi + حل المسائل

نام کتاب :  Modern Digital and Analog Communication Systems مولف : B. P. Lathi ویرایش : THIRD EDITION تعداد صفحات : ۴۰۱ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir   لینک دانلود کتاب فوق با حجم ۴۵ مگابایتدانلود حل المسائل کتاب فوق با حجم ۴ مگابایت 6+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب سیستمهای مخابراتی هایکین Haykin + حل المسائل

نام کتاب :  Communication Systems ناشر : John Wiley & Sons ویرایش : ۴th Edition تعداد صفحات : ۸۳۸ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب فوق با حجم ۱۲ مگابایت دانلود حل المسائل کتاب فوق با حجم ۱۹ مگابایت3+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت ناگراث Nagrath

نام کتاب : Modern Power System Analysis مولفان : I J Nagrath D P Kothari ویرایش : Third Edition ناشر : McGraw-Hill تعداد صفحات : ۵۶۸ فرمت : pdfپسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب فوق با حجم ۳۹ مگابایت1+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب مبانی الکترونیک جلد ۱ دکتر میرعشقی + حل المسائل

نام کتاب : مبانی الکترونیک جلد اول مولف : دکتر سید علی میرعشقی ویرایش : دومتعداد صفحات : ۱۸۰فرمت : pdfپسورد : electrovolt.ir دانلود کتاب فوق با حجم ۲۹ مگابایتدانلود حل المسائل کتاب فوق با حجم ۱۹ مگابایت159+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند: این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...