سیستم های نهفته

ده مهارت ضروری یک مهندس سیستم های نهفته ( Embedded System )

مقدمه متخصص سیستم های نهفته یک فرد کاملا بروز و آگاهی هست که هر روز در حال یادگیری هست او با نرم افزار های متن باز آشناست و میتواند آنها را توسعه دهد .در گذشته ها مثلا دهه ۱۹۸۰ فردی که مدارهای  طراحی آمیخته با سیگنال ( mixed signal ) طراحی میکرد و فردی که موظف به راه اندازی میکروکنترلر ها بود و فردی که کدهای اسمبلی مینوشت و فردی که توانایی کار با ابزارهای روی نمونه های اولیه کارمیکرد [...]

بیشتر بدانید ...