برچسب- adder

بخش دوم آموزش FPGA : آشنایی با انواع مدارات منطقی دیجیتال

لینک های دسترسی به بخش های قبلی دوره آموزش FPGA : شروع دوره های آموزش مجازی FPGA بخش اول آموزش FPGA : آشنایی با اصول الکترونیک دیجیتالمقدمه در بخش قبلی با انواع گیت های منطقی آشنا شدیم و گفتیم که با استفاده از این گیت ها میتوان مدارهای ترکیبی ( Combinational ) و ترتیبی ( Sequentional ) ساخت. در این بخش انواع این مدارها را با هم بررسی می کنیم. یادگیری اصولی که در این بخش بیان می شود باعث بوجود آمدن [...]

بیشتر بدانید ...