تگ - چراغ راهنمایی

دانلود پروژه چراغ راهنمایی با استفاده از کدنویسی VHDL و شبیه سازی در modelsim

مقدمه زبان برنامه نویسی VHDL یکی از زبان های برنامه نویسی سطح بالا است که با استفاده از آن میتوان به توصیف سخت افزار پرداخت. در واقع کد برنامه نوشته شده به زبان VHDL قابلیت تبدیل شدن به سخت افزار را داراست . بنابراین به راحتی میتوان این کد را روی...