ریاضی و فیزیک عمومی

دانلود ویرایش دهم کتاب فیزیک هالیدی halliday + حل المسائل

نام کتاب : Fundamentals of Physicsمولفان : Haliday , Resnick , Walkerویرایش : ۱۰th Editionتعداد صفحات : ۱۴۵۰فرمت :pdfپسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب فوق با حجم ۲۹ مگابایت دانلود حل المسائل با حجم ۲۴ مگابایت

دانلود ویرایش دوازدهم کتاب ریاضیات توماس Thomas + حل المسائل

نام کتاب : Thomas's Calculusمولفان : WEIR - HASS - GIORDANOویرایش : ۱۲th Editionناشر : Adisson-Wesleyتعداد صفحات : ۱۱۷۹فرمت : pdfپسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب فوق با حجم ۱۷ مگابایت دانلود حل المسائل با حجم ۳۲ مگابایت