مدارهای مخابراتی

دانلود کتاب طراحی و تحلیل مدارهای مخابراتی کلارک و هس Clarke – Hess

نام کتاب : Communication Circuits Analysis And Designمولفان : Kenneth K. Clarke Donald T. Hess ناشر : Addison-Wesley ویرایش : ۱۹۷۱ تعداد صفحات : ۶۶۸ فرمت : pdfحجم : ۱۹ مگابایتپسورد : electrovolt.ir لینک دانلود

دانلود کتاب مهندسی امواج رادیویی حالت جامد ( مدارهای مخابراتی ) کراوس Krauss

نام کتاب : Solid State Radio Engineeringمولفان :Herbert L. KraussCharles W. BostianFrederick H. Raabویرایش : ۱۹۸۰ناشر : John Wiley & Sonsتعداد صفحات : ۵۴۴فرمت :pdfحجم : ۲۸ مگابایتپسورد : electrovolt.ir لینک دانلود