کتاب های دروس تخصصی

دانلود کتاب مدارات تکنیک پالس دیوید بل David Bell

  نام کتاب : Solid State Pulse Circuits مولف : David A. Bell ناشر : Prentice-Hall ویرایش : ۱۹۷۶ تعداد صفحات : ۴۵۶ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir  دانلود کتاب فوق با حجم ۳۸ مگابایت17+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود ویرایش پنجم طراحی و معماری کامپیوتر پترسون و هنسی

نام کتاب : Computer Organization And Design : The Hardware/Software Interface مولفان : David A. Patterson John L. Hennessy ناشر : Morgan Kufmann ویرایش : Fifth Edition تعداد صفحات : ۷۹۳ فرمت : pdf حجم : ۳۶ مگابایت پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود2+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب طراحی و معماری کامپیوتر پترسون و هنسی + فارسی

نام کتاب : Computer Organization And Design مولفان : John L. Hennessy David A. Patterson ناشر : Morgan Kufmann ویرایش : Fourth Edition تعداد صفحات : ۹۱۹ فرمت : pdf حجم : ۱۶ مگابایت پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب انگلیسی + فارسی 11+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب معماری کامپیوتر پترسون و هنسی + حل المسائل

نام کتاب : Computer Architecture A Quantitative Approach مولفان : John L. Hennessy David A. Patterson ناشر : Morgan Kufmann ویرایش : Fourth Edition تعداد صفحات : ۷۰۵ فرمت : pdf حجم : ۴ مگابایت پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب + حل المسائل 8+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب مبانی فیزیک مدرن دکتر حسین فرمان

نام کتاب : مبانی فیزیک نوین مولف:دکتر حسین فرمان ناشر : دانشگاه یزد تعداد صفحات : ۲۹۸ فرمت : pdf لینک دانلود کتاب فوق با حجم ۴۲ مگابایت 12+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب هندبوک طراحی فیلتر الکترونیکی Williams و Taylor

نام کتاب :  Electronic Filter Design Handbookنویسندگان  :  Arthur Williams & Fred taylorویرایش :  Fourth  Edition تعداد صفحات : ۷۶۶ تعداد فصول  : ۱۸ ناشر :  McGraw-Hill فرمت : pdf حجم : ۷ مگابایت پسورد : electrovolt.irلینک دانلود کتاب فوق2+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو ویرایش سوم + حل المسائل + انگلیسی

نام کتاب : معماری کامپیوتر ترجمه : دکتر قدرت سپیدنام مولف : M. Morris Mano تعداد صفحات : ۵۲۰سایز : ۲۱ مگابایتفرمت : pdf لینک دانلود کتاب فوق با حجم 20 مگابایت دانلود حل المسائل کتاب فوق با حجم 3 مگابایت دانلود ویرایش سوم از کتاب انگلیسی با حجم 12 مگابایت 7+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب RF Microelectronics پروفسور بهزاد رضوی

نام کتاب : RF Microelectronics مولف : Behzad Razavi ناشر : Prentice Hall ویرایش : Second Edition تعداد صفحات : ۹۳۶ فرمت : pdf حجم : ۸۰ مگابایت پسورد : electrovolt.ir لینک های دانلود : بخش اول | بخش دوم   6+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب فیزیک الکترونیک حالت جامد نوشته Streetman + حل المسائل

نام کتاب : Solid State Electronic Devices مولف : Ben G. Streetman ناشر : Prentice-Hall ویرایش : ۶th Edition فرمت : pdf تعداد صفحات : ۶۰۴ حجم : ۳۵ مگابایت پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب + حل المسائل 9+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...