کتاب های دروس تخصصی

دانلود ویرایش پنجم طراحی و معماری کامپیوتر پترسون و هنسی

نام کتاب :Computer Organization And Design : The Hardware/Software Interfaceمولفان :David A. PattersonJohn L. Hennessyناشر : Morgan Kufmannویرایش : Fifth Editionتعداد صفحات : ۷۹۳فرمت : pdfحجم : ۳۶ مگابایتپسورد : electrovolt.ir لینک دانلود

دانلود کتاب طراحی و معماری کامپیوتر پترسون و هنسی + فارسی

نام کتاب : Computer Organization And Designمولفان :John L. HennessyDavid A. Pattersonناشر : Morgan Kufmannویرایش : Fourth Editionتعداد صفحات : ۹۱۹فرمت : pdfحجم : ۱۶ مگابایتپسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب انگلیسی + فارسی

دانلود کتاب معماری کامپیوتر پترسون و هنسی + حل المسائل

نام کتاب : Computer Architecture A Quantitative Approachمولفان :John L. HennessyDavid A. Pattersonناشر : Morgan Kufmannویرایش : Fourth Editionتعداد صفحات : ۷۰۵فرمت : pdfحجم : ۴ مگابایتپسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب + حل المسائل

دانلود کتاب هندبوک طراحی فیلتر الکترونیکی Williams و Taylor

نام کتاب :  Electronic Filter Design Handbookنویسندگان  :  Arthur Williams & Fred taylorویرایش :  Fourth  Edition تعداد صفحات : ۷۶۶ تعداد فصول  : ۱۸ ناشر :  McGraw-Hill فرمت : pdf حجم : ۷ مگابایت پسورد : electrovolt.irلینک دانلود کتاب فوق

دانلود کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو ویرایش سوم + حل المسائل + انگلیسی

نام کتاب : معماری کامپیوتر ترجمه : دکتر قدرت سپیدنام مولف : M. Morris Mano تعداد صفحات : ۵۲۰ سایز : ۲۱ مگابایت فرمت : pdf  لینک دانلود کتاب فوق با حجم 20 مگابایت  دانلود حل المسائل کتاب فوق با حجم 3 مگابایتدانلود ویرایش سوم از کتاب انگلیسی با حجم 12 مگابایت

دانلود کتاب فیزیک الکترونیک حالت جامد نوشته Streetman + حل المسائل

نام کتاب : Solid State Electronic Devices مولف : Ben G. Streetman ناشر : Prentice-Hall ویرایش : ۶th Edition فرمت : pdf تعداد صفحات : ۶۰۴ حجم : ۳۵ مگابایتپسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب + حل المسائل