بررسی سیستمهای قدرت

دانلود کتاب و حل مسائل بررسی سیستم های قدرت استیونسون و گرینجر

نام کتاب : حیبPower System Analysisمولفان :John J. GraingerWilliam D. Stevensonویرایش : ۱۹۹۴ناشر : McGraw-Hillتعداد صفحات : ۸۱۴فرمت : pdfپسورد : electrovolt.ir لینک دانلود مستقیم نسخه انگلیسی کتاب با حجم ۳۶ مگابایت لینک دانلود مستقیم حل المسائل کتاب با حجم ۹ مگابایت لینک دانلود مستقیم نسخه فارسی کتاب با حجم ۹ مگابایت  

دانلود کامل کتاب بررسی سیستمهای قدرت هادی سعادت + حل المسائل

نام کتاب : Power System Analysisمولف : Hadi Saadatناشر : McGraw-Hillویرایش : ۱۹۹۹تعداد صفحات : ۷۲۰فرمت : pdfحجم : ۲۶ مگابایتپسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب فوق لینک دانلود حل المسائل کتاب فوق