پروژه های رزبری پای

پروژه ربات تعقیب کننده خط با پردازش تصویر و رزبری پای

مشخصات کلی ربات طراحی شده سنسور: دوربین استاندارد رزبری پای ( picamera )بورد اصلی : رزبری پای 3 ( raspberry pi 3 )زبان برنامه نویسی: pythonکتابخانه: opencv3.2توضیح کلی عملکرد رباتدر این پروژه یک ربات دنبال کننده خط ( Line Follower ) به کمک سخت افزار رزبری پای ( Raspberry pi...