رمزنگاری

آشنایی با علم رمزنگاری ( Cryptography ) و پنهان نگاری ( Steganography )

مقدمه در گذشته از رمزنگاری برای ایجاد امنیت در ارتباطات نظامی و دولتی استفاده می شده است به طوری که اولین استفاده عملی از رمزنگاری به شیوه مدرن در جنگ جهانی دوم بود. اما امروزه با پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و انجام الکترونیکی بسیاری از داد و ستد ها ، علوم رمزنگاری و پنهان نگاری نیز فراگیر شده است. به طوری که افراد زیادی با آن ها درگیر می شوند و باید از نحوه عملکرد این علوم و کاربردهای آن [...]

بیشتر بدانید ...