الکترونیک صنعتی

آشنایی با کنترل کننده های برنامه پذیر یا PLC ها

آشنایی با PLC هاPLC چیست ؟ ( تعریف PLC ) از تولد اولین کنترل کننده برنامه پذیر که اختصاراّ PLC خوانده شد زمان زیادی نمی گذرد . PLC که مخفف عبارت Programmable Logic Controller به معنای کنترل کننده منطقی برنامه پذیر است ، به Programmable Controller نیز شناخته می شود . PLC کنترل کننده برنامه پذیری است که از خانواده کامپیوتر ها به شمار می رود یعنی ورودی ها را می گیرد و بر اساس برنامه ای که در حافظه [...]

آشنایی با IGBT یا ترانزیستور دو قطبی با گیت ایزوله

ترانزیستور دو قطبی با گیت ایزوله (Insulated Gate Bipolar Transistor-IGBT) این ترانزیستورهای قدرت پیشرفته دارای توانمندی کار کردن در ولتاژها و جریان های بالا و افت ولتاژ هدایت مستقیم متوسط هستند. این ترانزیستور در کاربردهای توان پایین و توان متوسط تا چند مگاوات و حتی ده ها مگاوات بکارگرفته می شوند.از نظر عملکردی، IGBT‌ها را می‌توان ترکیبی از ترانزیستورهای دوقطبی (BJT) ، ماسفت ها و GTO ها دانست. ترانزیستورهای IGBT‌ ویژگی سرعت بالا و تلفات پایین کلیدزنی را از ماسفت‌ها، [...]