الکترونیک آنالوگ

آشنایی با انواع نویز و طیف آن

تعریف نویز نویز کم ترین سطح سیگنالی را که یک مدار می تواند آن را با کیفیت قابل قبول پردازش کند٬ محدود می کند. امروزه طراحان آنالوگ پیوسته درگیر مساله نویز هستند زیرا با مساله اتلاف توان ٬ سرعت و میزان خطی بودن مدار در ارتباط است. اکثر منابع نویز در مدارها توان متوسط ثابت دارند.طیف نویز مفهوم توان متوسط اگر با در نظر گرفتن محتوی فرکانسی نویز تعریف شود٬پیچیده تر می شود. نویزی که توسط یک گروه مرد تولید می [...]

بیشتر بدانید ...

اهمیت مدارهای آنالوگ در مقابل دیجیتال

چرا آنالوگ؟ مرگ مدار های آنالوگ را بسیاری از متخصصان در اوایل دهه ۱۹۸۰ پیش بینی کردند.الگوریتم های پردازش سیگنال های دیجیتال ٬ پیوسته قوی تر می شدند و این در حالی بود که فناوری مدارهای مجتمع (IC) ٬ پیاده سازی فشرده و کارای این الگوریتم ها را در سیلیکان ممکن می ساخت . بسیاری از اعمالی که به طور مرسوم به شکل آنالوگ تحقق می یافت ٬حالا داشت به آسانی در حوزه ی دیجیتال اجرا می شد و به [...]

بیشتر بدانید ...