الکترونیک آنالوگ

آشنایی با انواع نویز و طیف های فرکانسی آن

تعریف نویز نویز Noise در معنای لغوی به معنی سر و صدا می باشد اما در عمل به انرژی نامطلوب و ناخواسته ای گفته می شود که کم ترین سطح سیگنالی را که یک مدار می تواند آن را با کیفیت قابل قبول پردازش کند ، محدود می کند. چرا که اگر سطح سیگنال از یک آستانه ای کمتر شود و نسبت سیگنال به نویز یا SNR ( مخفف Signal to Noise Ratio ) به عدد 1 نزدیکتر شود باعث [...]

اهمیت مدارهای آنالوگ در مقابل دیجیتال

چرا آنالوگ ؟ مرگ مدار های آنالوگ را بسیاری از متخصصان در اوایل دهه ۱۹۸۰ پیش بینی کردند.الگوریتم های پردازش سیگنال های دیجیتال ٬ پیوسته قوی تر می شدند و این در حالی بود که فناوری مدارهای مجتمع (IC) ٬ پیاده سازی فشرده و کارای این الگوریتم ها را در سیلیکون ممکن می ساخت . بسیاری از اعمالی که به طور مرسوم به شکل آنالوگ تحقق می یافت ٬حالا داشت به آسانی در حوزه ی دیجیتال اجرا می شد و [...]