تگ - میکروکنترلر avr

دانلود پروژه فرکانس متر با دقت بالا با استفاده از میکروکنترلر atmega32

  فرکانس متر دیجیتال با دقت بالا با استفاده از میکروکنترلر atmega32   با هدف استفاده از تایمر و وقفه میکروکنترلر در طراحی فرکانس متر   ویژگی های فرکانس متر ساخته شده : - استفاده از مدار اشمیت تریگر در ورودی پالس - استفاده از وقفه جهت شمارش پالس - استفاده از تایمر جهت تولید یک ثانیه دقیق -...