تگ - مجله nuts and volts

دانلود مجله Nuts And Volts – کل سال 2019

نام مجله : Nuts And Volts نوع مجله : ماهنامه / دوماهنامه شمارگان : 2019 قیمت هر جلد : 6 دلار تعداد صفحات : 68 صفحه حجم : 10 مگابایت فرمت : PDF برخی از سرفصل های این مجموعه : ساخت ساعت دیجیتال اینترنتی تاریخچه کشف امواج رادیویی لینک های دانلود به ترتیب شماره : Nuts_and_Volts_January_February_2019_ElectroVolt.ir Nuts_and_Volts_March_April_2019_ElectroVolt.ir Nuts_and_Volts_May_June_2019_ElectroVolt.ir Nuts_and_Volts_July_August_2019_ElectroVolt.ir Nuts_and_Volts_September_October_2019_ElectroVolt.ir

دانلود مجموعه مجله Nuts And Volts – کل سال 2018

نام مجله : Nuts And Volts نوع مجله : ماهنامه / دوماهنامه شمارگان : 2018 ( All ) قیمت هر جلد : 6 دلار تعداد صفحات : 68 صفحه حجم : 10 مگابایت فرمت : PDF برخی از سرفصل های این مجموعه : ساخت اتوماسیون خانگی با رزبری پای ساخت ایستگاه هواشناسی با رزبری پای ساخت مدار محافظت و خاموش...

دانلود مجموعه مجله Nuts And Volts – کل سال 2017

نام مجله : Nuts And Volts نوع مجله : ماهنامه شمارگان : 2017 ( All ) قیمت هر جلد : 6 دلار تعداد صفحات : 68 صفحه حجم : 10 مگابایت فرمت : PDF برخی از سرفصل های این مجموعه : ساخت شطرنج الکترونیکی ، ساخت نمایشگر خبرنامه با ESP8266 ساخت تولید کننده امواج RF طراحی و ساخت رقص نور ساخت...