برچسب- راه اندازی LED با Atmega32

بخش هشتم آموزش AVR : آموزش برنامه نویسی C به همراه انجام پروژه

مقدمه : در فصل های گذشته به این نکته اشاره کردیم که قدرتمندترین زبان برنامه نویسی میکروکنترلرها زبان c و c++ می باشد . همچنین اشاره کردیم که برنامه نویسی برای یک ماشین بر مبنای پردازنده های RISC با برنامه نویسی برای یک ماشین بر مبنای پردازنده های CISC تفاوت اساسی دارد و آن هم حساسیت بیشتر RISC نسبت به CISC می باشد که برنامه نویس را مجبور می کند تا با دقت بیشتر و درک بیشتر سخت افزار برنامه [...]

بیشتر بدانید ...

بخش هفتم آموزش AVR : نحوه کار با نرم افزارهای Proteus و CodeVision

مقدمه :  در بخش گذشته با معماری و ساختار میکروکنترلر Atmega32 آشنا شدیم. گفتیم مهمترین بخش میکروکنترلر Atmega32 که با آن سر و کار داریم رجیسترها هستند. رجیسترها کنترل و تنظیمات تمام بخش های میکروکنترلر را بر عهده دارند و باید به خوبی با نحوه عملکرد آنها آشنا شد. گفتیم که در Atmega32 به تعداد ۶۴ رجیستر برای کنترل مجموعه سیستم میکروکنترلر وجود دارد که در قسمت SRAM حافظه قرار دارد. با تنظیم و مقدار دهی به این رجیسترها [...]

بیشتر بدانید ...