کتاب ها

دانلود ویرایش دوازدهم کتاب ریاضیات توماس Thomas + حل المسائل

نام کتاب : Thomas’s Calculus مولفان : WEIR – HASS – GIORDANO ویرایش : ۱۲th Edition ناشر : Adisson-Wesley تعداد صفحات : ۱۱۷۹ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب فوق با حجم ۱۷ مگابایت دانلود حل المسائل با حجم ۳۲ مگابایت   4+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب معماری برای بینایی کامپیوتر با Verilog

نام کتاب : ARCHITECTURES FOR COMPUTER VISION FROM ALGORITHM TO CHIP WITH VERILOG مولف : Hong Jeong ناشر : Wiley ویرایش : ۲۰۱۴ تعداد صفحات : ۴۶۹ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود 1+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود ویرایش پنجم کتاب سیستم های مخابراتی دیجیتال هایکین Haykin

نام کتاب : Digital Communication Systems مولف : Simon Haykin ناشر : John Wiley & Sons ویرایش : Fifth Edition تعداد صفحات : ۸۰۲ فرمت : pdf حجم : ۸ مگابایت پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود 3+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود ویرایش پنجم طراحی و معماری کامپیوتر پترسون و هنسی

نام کتاب : Computer Organization And Design : The Hardware/Software Interface مولفان : David A. Patterson John L. Hennessy ناشر : Morgan Kufmann ویرایش : Fifth Edition تعداد صفحات : ۷۹۳ فرمت : pdf حجم : ۳۶ مگابایت پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود 2+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب طراحی مدارات مجتمع مخابراتی پروفسور بهزاد رضوی

نام کتاب : Design Of Integrated Circuits For Optical Communications مولف : Behzad Razavi ناشر : John Wiley & Sons ویرایش : Second Edition تعداد صفحات : ۴۴۴ فرمت : pdf حجم : ۱۶ مگابایت پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود 4+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب مبانی قطعات و مدارهای الکتریکی میلمن و هالکیس

نام کتاب : Electronic Devices And Circuits مولفان : Millman & Halkias ویرایش : International Student ناشر : McGraw-Hill تعداد صفحات : ۳۸۶ فرمت : pdf حجم کتاب : ۱۱۰ مگابایت پسورد : eletrovolt.ir لینک های دانلود : بخش اول | بخش دوم | بخش سوم 7+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب و حل مسائل بررسی سیستم های قدرت استیونسون و گرینجر

نام کتاب : Power System Analysis مولفان : John J. Grainger William D. Stevenson ویرایش : ۱۹۹۴ ناشر : McGraw-Hill تعداد صفحات : ۸۱۴ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود مستقیم نسخه انگلیسی کتاب با حجم ۳۶ مگابایت لینک دانلود مستقیم حل المسائل کتاب با حجم ۹ مگابایت لینک دانلود مستقیم نسخه فارسی کتاب با حجم ۹ مگابایت   6+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب اطول طراحی مدارات CMOS به صورت VLSI

نام کتاب : Principles of CMOS VLSI Design: A Systems Perspective مولفان : Neil H. E. Weste Kamran Eshraghian ناشر : Addison Wesley ویرایش : ۱۹۸۸ تعداد صفحات : ۲۸۷ فرمت : pdf حجم : ۳۶ مگابایت پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود 0این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب سنتز با Verilog HDL

نام کتاب : Verilog HDL Synthesis , A Practical Primer مولف : J. Bhasker ناشر : Galaxy Publishing USA ویرایش : ۱۹۹۸ تعداد صفحات : ۲۳۰ فرمت : pdf حجم : ۵ مگابایت پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود 1+این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...