کتاب ها

دانلود ویرایش دوازدهم کتاب ریاضیات توماس Thomas + حل المسائل

نام کتاب : Thomas’s Calculus مولفان : WEIR – HASS – GIORDANO ویرایش : ۱۲th Edition ناشر : Adisson-Wesley تعداد صفحات : ۱۱۷۹ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب فوق با حجم ۱۷ مگابایت دانلود حل المسائل با حجم ۳۲ مگابایت   این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب معماری برای بینایی کامپیوتر با Verilog

نام کتاب : ARCHITECTURES FOR COMPUTER VISION FROM ALGORITHM TO CHIP WITH VERILOG مولف : Hong Jeong ناشر : Wiley ویرایش : ۲۰۱۴ تعداد صفحات : ۴۶۹ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود ویرایش پنجم کتاب سیستم های مخابراتی دیجیتال هایکین Haykin

نام کتاب : Digital Communication Systems مولف : Simon Haykin ناشر : John Wiley & Sons ویرایش : Fifth Edition تعداد صفحات : ۸۰۲ فرمت : pdf حجم : ۸ مگابایت پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود ویرایش پنجم طراحی و معماری کامپیوتر پترسون و هنسی

نام کتاب : Computer Organization And Design : The Hardware/Software Interface مولفان : David A. Patterson John L. Hennessy ناشر : Morgan Kufmann ویرایش : Fifth Edition تعداد صفحات : ۷۹۳ فرمت : pdf حجم : ۳۶ مگابایت پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب طراحی مدارات مجتمع مخابراتی پروفسور بهزاد رضوی

نام کتاب : Design Of Integrated Circuits For Optical Communications مولف : Behzad Razavi ناشر : John Wiley & Sons ویرایش : Second Edition تعداد صفحات : ۴۴۴ فرمت : pdf حجم : ۱۶ مگابایت پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب مبانی قطعات و مدارهای الکتریکی میلمن و هالکیس

نام کتاب : Electronic Devices And Circuits مولفان : Millman & Halkias ویرایش : International Student ناشر : McGraw-Hill تعداد صفحات : ۳۸۶ فرمت : pdf حجم کتاب : ۱۱۰ مگابایت پسورد : eletrovolt.ir لینک های دانلود : بخش اول | بخش دوم | بخش سوم این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب و حل مسائل بررسی سیستم های قدرت استیونسون و گرینجر

نام کتاب : Power System Analysis مولفان : John J. Grainger William D. Stevenson ویرایش : ۱۹۹۴ ناشر : McGraw-Hill تعداد صفحات : ۸۱۴ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود مستقیم نسخه انگلیسی کتاب با حجم ۳۶ مگابایت لینک دانلود مستقیم حل المسائل کتاب با حجم ۹ مگابایت لینک دانلود مستقیم نسخه فارسی کتاب با حجم ۹ مگابایت   این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب اطول طراحی مدارات CMOS به صورت VLSI

نام کتاب : Principles of CMOS VLSI Design: A Systems Perspective مولفان : Neil H. E. Weste Kamran Eshraghian ناشر : Addison Wesley ویرایش : ۱۹۸۸ تعداد صفحات : ۲۸۷ فرمت : pdf حجم : ۳۶ مگابایت پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...