کتاب های دروس اصلی

دانلود کتاب هنر الکترونیک The Art Of Electronic هرویتز و هیل

نام کتاب : The Art Of Electronics مولفان : Paul Horowitz & Winfield Hill ناشر : Cambridge University ویرایش : Second Edition تعداد صفحات : ۱۰۴۱ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود با حجم ۲۲ مگابایت این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود ویرایش پنجم کتاب سیستم های مخابراتی دیجیتال هایکین Haykin

نام کتاب : Digital Communication Systems مولف : Simon Haykin ناشر : John Wiley & Sons ویرایش : Fifth Edition تعداد صفحات : ۸۰۲ فرمت : pdf حجم : ۸ مگابایت پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب مبانی قطعات و مدارهای الکتریکی میلمن و هالکیس

نام کتاب : Electronic Devices And Circuits مولفان : Millman & Halkias ویرایش : International Student ناشر : McGraw-Hill تعداد صفحات : ۳۸۶ فرمت : pdf حجم کتاب : ۱۱۰ مگابایت پسورد : eletrovolt.ir لینک های دانلود : بخش اول | بخش دوم | بخش سوم این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب و حل مسائل بررسی سیستم های قدرت استیونسون و گرینجر

نام کتاب : Power System Analysis مولفان : John J. Grainger William D. Stevenson ویرایش : ۱۹۹۴ ناشر : McGraw-Hill تعداد صفحات : ۸۱۴ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود مستقیم نسخه انگلیسی کتاب با حجم ۳۶ مگابایت لینک دانلود مستقیم حل المسائل کتاب با حجم ۹ مگابایت لینک دانلود مستقیم نسخه فارسی کتاب با حجم ۹ مگابایت   این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ جونز و مارتین

نام کتاب : Analog Integrated Circuit Design مولفان : David A. Johns Ken Martin ناشر : John Wiley & Sons ویرایش : First Edition تعداد صفحات : ۷۱۳ فرمت : pdf حجم : ۲۲ مگابایت پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب لینک دانلود حل المسائل کتاب این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب الکترونیک ۳ دکتر نشاطی

نام کتاب : الکترونیک ۳ مولف : دکتر محمد حسن نشاطی ناشر : انتشارات نص چاپ :  ۱۳۸۵ تعداد صفحات : ۴۴۴ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir دانلود کتاب فوق با حجم ۴۱ مگابایت این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب سیستمهای مخابراتی آنالوگ و دیجیتال Lathi + حل المسائل

نام کتاب :  Modern Digital and Analog Communication Systems مولف : B. P. Lathi ویرایش : THIRD EDITION تعداد صفحات : ۴۰۱ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir   لینک دانلود کتاب فوق با حجم ۴۵ مگابایت دانلود حل المسائل کتاب فوق با حجم ۴ مگابایت این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب سیستمهای مخابراتی هایکین Haykin + حل المسائل

نام کتاب :  Communication Systems ناشر : John Wiley & Sons ویرایش : ۴th Edition تعداد صفحات : ۸۳۸ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب فوق با حجم ۱۲ مگابایت دانلود حل المسائل کتاب فوق با حجم ۱۹ مگابایت این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت ناگراث Nagrath

نام کتاب : Modern Power System Analysis مولفان : I J Nagrath D P Kothari ویرایش : Third Edition ناشر : McGraw-Hill تعداد صفحات : ۵۶۸ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir لینک دانلود کتاب فوق با حجم ۳۹ مگابایت این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...

دانلود کتاب مبانی الکترونیک جلد ۱ دکتر میرعشقی + حل المسائل

نام کتاب : مبانی الکترونیک جلد اول مولف : دکتر سید علی میرعشقی ویرایش : دوم تعداد صفحات : ۱۸۰ فرمت : pdf پسورد : electrovolt.ir دانلود کتاب فوق با حجم ۲۹ مگابایت دانلود حل المسائل کتاب فوق با حجم ۱۹ مگابایت این مطلب را با دوستانتان به اشتراگ بگذارید

بیشتر بدانید ...